Bijenkorf schaft minimum jeugdloon af en stapt over op minimumloon

Bron: Hans Maarsen, Financieel dagblad
De Bijenkorf haalt een streep door het omstreden jeugdloon. Jonge medewerkers worden voortaan beloond als volwaardige werknemers. Dit is de uitkomst van onderhandelingen tussen het warenhuisconcern en de vakbonden over een nieuwe cao. In ruil voor de loonsverhoging voor jongeren, die kan oplopen tot 30%, gaat de toeslag voor het werken op zondag met de helft omlaag.

De vakbonden spreken van ‘unieke afspraken’ en hopen dat andere bedrijven in de detailhandel zullen volgen met het afschaffen van het jeugdloon.

In politiek Den Haag gaan al langer stemmen op om het jeugdloon substantieel te verhogen en gelijk te trekken met het reguliere wettelijke minimumloon dat van kracht is voor werkenden vanaf 23 jaar. Vakbonden noemen het onrechtvaardig dat een 18-jarige voor hetzelfde werk veel minder verdient dan iemand die 23 jaar of ouder is. Vakcentrale FNV en jongerenbeweging Young and United pleiten al langer voor herziening van het jeugdloonregime.
De jongste cao bij De Bijenkorf geldt voor ongeveer 2800 medewerkers, van wie 10% jonger is dan 23 jaar. Met de nieuwe afspraken krijgt een 20-jarige er in een klap 30% loon bij, aldus Niels Suijker, bestuurder FNV Handel, in een maandag uitgebracht persbericht.

Naast het optrekken van de lonen voor jongeren ontvangen alle medewerkers een persoonlijk budget van €500 bruto. Dit is bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en/of vitaliteit. Daar tegenover staat dat het personeel van De Bijenkorf minder toeslag krijgt bij het werken op zondag, dat overigens niet verplicht is. Suijker: ‘Als een werkgever écht de wil toont om te investeren in zijn medewerkers, dan is FNV Handel best bereid om hete hangijzers zoals de zondagstoeslag ter discussie te stellen.’
De nieuwe cao die loopt van 1 oktober 2015 tot 1 juli 2017, voorziet verder in een loonsverhoging voor de Bijenkorf-medewerkers die kan oplopen tot 3,75%. Volgend jaar ontvangen medewerkers in twee stappen een structurele loonsverhoging van in totaal 2,25%. Per 1 februari 2017 geldt een verhoging van nog eens 0,75%. Daarnaast is afgesproken dat bij een beoordeling van ‘voldoende’ of ‘goed’ daar nog eens 0,25% tot 0,75% structureel bijkomt op 1 mei 2017.index

 

Advertenties

Heeft 2015 52 of 53 weken?

Een jaar heeft maar 52 echte volle weken.

In je agenda kan je echter wél af en toe 53 weken zien, omdat de eerste dag van het nieuwe jaar bv. op donderdag valt en die week dan wel als 1e in de agenda wordt gemeld. Deze week heeft dus geen 7 dagen. En de laatste week staat er in als week 53, maar heeft óók geen 7 dagen.
Wat bepaalt of een jaar 52 of 53 weken heeft en hoe vaak komt een jaar met 53 weken voor?

Dan doel je eigenlijk op weeknummering. Deze is bepaald door de ISO-norm (de NEN-norm volgt deze ook) in tegenstelling tot de Gregoriaanse kalender.

De norm schrijft voor dat de eerste week van het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft.

Ik heb even uitgezocht (met onderstaande formule in Excel) welke jaren 53 weken hadden:

1903, 1908, 1914, 1920, 1925, 1931, 1936, 1942, 1948, 1953, 1959, 1964, 1970, 1976, 1981, 1987, 1992, 1998, 2004, 2009, 2015, 2020, 2026, 2032, 2037, 2043, 2048, 2054, 2060, 2065, 2071, 2076, 2082, 2088, 2093, 2099
Bronnen:

en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date
nl.wikipedia.org/wiki/NEN_2772
office.microsoft.com/nl-nl/excel-help/weeknummers-…

Woordsoorten aanleren

Veel leerlingen vinden het aanleren van grammatica saai en vervelend. Dat kan natuurlijk anders.

  • We beginnen het schooljaar met de lidwoordenrap: “De, het, een; dat zijn lidwoorden.” Alle leerlingen trommelen in de maat mee op de tafel.
  • Daarna gaan we verder met zelfstandige naamwoorden. Zelfstandig naamwoorden zijn woorden waar je een lidwoord voor kunt zetten. Je gebruikt ze voor: dieren, mensen, dingen, plaatsen en voor (eigen)namen (ook al kun je daar soms geen LW voor zetten). Die oefenen we met het spel; Wie of wat ben ik?
  • Werkwoorden zijn woorden die aangeven welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal staat.

Een leuk spel om deze 3 woordsoorten door elkaar te oefenen. De docent roept een woord. Is het een lidwoord, dan klinkt de lidwoordenrap. Is het een zelfstandig naamwoord, dan gaan de leerlingen zitten op hun stoel, is het een werkwoord, dan beelden de leerlingen dit uit.

Doordat leerlingen hierbij actief oefenen en meerdere zintuigen inzetten, onthouden ze het beter. Door de spelvorm vinden ze het leuk om te doen en oefenen zo met plezier heel intensief.fcff65d846832f2fb6a03391e7b7a858