Strengere toelatingseisen voor pabo nodig

Niet iedereen mag meer zomaar leraar worden. Er moeten strengere toelatingseisen komen voor de pabo, de lerarenopleiding in het basisonderwijs. Dat adviseert de Commissie Kennisbasis Pabo in opdracht van de HBO-raad, de koepelorganisatie van alle hbo-opleidingen.

Ook moet het bestaande aanbod van veertien vakken in de opleiding worden vervangen door zes kernvakken, met extra ruimte voor specialisaties. Toetsen moeten landelijk worden afgenomen. De Commissie stelde eisen op waar iedere beginnende leraar zich aan moet houden.

Nu beginnen te veel studenten met totaal verschillende niveau’s aan de Pabo-opleiding. De verschillen in voorkennis van de algemeen vormende vakken kan variëren van eind basisonderwijs tot en met eindexamenniveau vwo, schrijven de rapporteurs. De Pabo staat open voor studenten die het vwo hebben afgerond maar ook voor leerlingen met mbo-4 niveau. Daardoor zijn de opleidingen te druk met het wegwerken van achterstanden bij studenten. De commissie stelt voor om naast rekenen en taal toelatingseisen in te stellen voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek op havo-3 en mavo-4 niveau.

Te veel, te weinig

Het huidige aanbod van veertien vakken is te veel, schrijft commissievoorzitter Heim Meijerink: ‘Een overladen, veeleisend en breed programma. En aan de andere kant is het te weinig, te oppervlakkig, je komt aan de belangrijke dingen niet toe.’

Docenten moeten een brede basis hebben, omdat ze zo veel verschillende vakken aan kinderen moeten onderwijzen, maar nu is die basis te breed. De basis moet zijn rekenen, taal, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Deze vakken moeten ook landelijk worden getoetst, zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

Naast de zes kernvakken moeten docenten kennis hebben van geestelijke stromingen, muziek, dans en drama, beeldend onderwijs, handschrift en bewegingsonderwijs. Maar, zo waarschuwt de commissie, beter is minder vakken goed te doen dan alles heel oppervlakkig willen doen.

PO-raad

Tot slot krijgen Pabo’s de vrije hand om naast het vaste programma bepaalde specialisaties te kiezen. Dat kan bijvoorbeeld taalbeleid, passend onderwijs, internationalisering of meervoudige intelligentie zijn, maar Pabo’s mogen ook zelf iets verzinnen. Wel moet die specialisatie aan een aantal eisen voldoen.

De PO-Raad, de koepel van besturen in het basisonderwijs is positief over het plan. ‘Er worden keuzes gemaakt en dat is goed’, zegt een woordvoerder. ‘Als je alles wilt doen, mislukt het.’

Advertenties

Vmbo zet iPad in tegen leesachterstand

Vmbo zet iPad in tegen leesachterstand

Donderdag 26 augustus 2010 – gepubliceerd door Lucas om 15:40

Vmbo-leerlingen in Vlaardingen met een leesachterstand hebben  iPads met een speciaal ontwikkelde ‘app’ gekregen om hun leesvaardigheid te verbeteren. De software leest onder meer teksten voor en brengt het uitgesproken woord onderstreept in beeld. Het gaat om een onderzoeksproject van de Lentiz onderwijsgroep en het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Zij willen onderzoeken of het gebruik van de iPad leidt tot betere leerresultaten.

Het project ‘iLove reading’ is speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Veel van deze jongeren zijn in hun leesvaardigheid achtergebleven en halen daardoor geen plezier uit lezen. De iPad kan daar mogelijk verandering in brengen. Volgens de projectgroep biedt de iPad de leerlingen twee mogelijke voordelen. Enerzijds zijn de interactieve mogelijkheden van het apparaat groot, anderzijds is het product voor de leerling interessant vanwege het handzame formaat. Het onderzoek in Vlaardingen loopt vanaf september 2010 tot en met juli 2011. Doel is om te evalueren of de iPad als middel bijdraagt aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs.

Ict in de klas
De test in Vlaardingen wordt mede mogelijk gemaakt door Kennisnet via de innovatieregeling van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Deze regeling ondersteunt ict-experimenten in het onderwijs. Uit onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat een goede inzet van ict-toepassingen het onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker kan maken. Leerkrachten gaan efficiënter met hun tijd om, waardoor zij individuele leerlingen meer aandacht kunnen geven. Leerlingen vinden het onderwijs aantrekkelijker, en met name achterstandsleerlingen leren met behulp van digitale leermiddelen effectiever.

Peter Taal over taalgebruik in de media

Peter Taal over taalgebruik in de media

Volkskrant-columnist Jean Pierre Geelen is het opgevallen dat het taalgebruik in serieuze media niet altijd foutloos is; het is dubbelop, overbodig of zin-technisch onjuist. Enkele voorbeelden: ‘Minister De Jager gaat vertellen wat hij te melden heeft.’ En ‘het historische verleden’. Peter Taal werkt bij de NOS en stuurt maandelijks een memo rond met op – en aanmerkingen over taalgebruik.

04:06/05:10

 

 

0 reacties